Psychiatrická nemocnice Jihlava

Certifikát  Certifikát  
NACHÁZÍTE SE: ÚVOD CDZ Informace o CDZ

Informace o CDZ

Informace o CDZ Centrum duševního zdraví Jihlava vzniklo v rámci Reformy peče o duševní zdraví a je výsledkem uskutečňování změn v systému poskytování psychiatrické péče.
CDZ naplňuje jeden z hlavních cílů reformy psychiatrické péče, přenést těžiště péče o lidi se závažným duševním onemocněním do jejich vlastního, přirozeného prostředí.
Centrum duševního zdraví Jihlava zřizuje Psychiatrická nemocnice Jihlava a VOR Jihlava z.ú.
Na projekt CDZ Jihlava je poskytována finanční podpora EU a ze státního rozpočtu.
 

Kdo se na nás může obrátit?

 • dospělý člověk diagnostikovaným závažným duševním onemocněním, jde především o
 • onemocnění schizofrenního okruhu (F20-F29: Schizofrenie a Poruchy s bludy)
 • poruchy nálad (F30-F39)
 • vážné stavy obsedantně kompulzivní poruchy (F42)
 • závažné poruchy osobnosti (po posouzení týmem)
 • člověk s první zkušeností s psychotickým onemocněním
 • ten, kdo má bydliště v okrese Jihlava
 • Kdo se na nás může také ještě obrátit:
 • rodina či známí lidí s duševním onemocněním
 • profesionálové, kteří přichází do kontaktu s lidmi s duševním onemocněním
Péči vždy indikuje lékař CDZ, ale pro kontakt s námi doporučení nepotřebujete.

Co nabízíme:
 • Zdravotně sociální službu multidisciplinárního týmu
 • Péči, která je založená na individuálních potřebách a přáních každého pacienta/klienta
 • Komplexní péči, která přispívá k co nejlepšímu zvládání zdravotních problémů a zátěžových životních situací
 • Spolupráci při prevenci návratu onemocnění
 • Pokud je to možné, zvládnutí případného zhoršení zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace
 • Podporu v případě potřeby řešit obtížné životní situace
 • Podporu při naplňování Vašich životních potřeb a cílů
 
Jaké profese v týmu najdete:
 • psychiatra
 • klinického psychologa
 • zdravotní sestry
 • sociální pracovníky
 
Jaké služby CDZ poskytuje:
 • Psychiatrickou péči ambulantního psychiatra – psychiatrické vyšetření, pravidelné kontroly, individuální psychoterapii, farmakoterapii
 • Klinický psycholog poskytuje psychodiagnostiku, individuální a skupinovou psychoterapii, krizovou intervenci, rodinnou psychoterapii
 • Zdravotní sestry pracují na základě doporučení ambulantního psychiatra, provádějí návštěvní službu a poskytují ošetřovatelskou péči ve vlastním prostředí pacienta/klienta, pomáhají řešit zdravotní problémy, problémy s léky, pomáhají s plánováním a zvládáním úkonů souvisejících se zdravým a bezpečným stylem života. Poskytují podporu.
 • Sociální pracovníci se zaměřují zejména na podporu v takových oblastech jako je sociální poradenství, podpora a pomoc při řešení konkrétních problémů (vyřizování dávek, placení složenek, pomoc s rozplánováním finančního rozpočtu, nácvik péče o chod domácnosti, napojení se na volnočasové aktivity svého okolí a podobně). Poskytují podporu.
 • Nácvik sociálních dovedností a kognitivních funkcí jak individuálně, tak i ve skupině
 • Individuální i skupinovou psychoedukaci jak pro pacienty/klienty, tak i rodinné příslušníky
 
Kde, jak a kdy jsou služby poskytovány:
 • Služby jsou poskytovány ambulantní i terénní formou (v ambulanci lékaře či psychologa i ve vlastním prostředí pacienta/klienta)
 • Službu můžeme nabídnout i na přání jiné osoby (rodiče, lékaře …)
 • konkrétním průběhu a místě poskytování služby se vždy domluvíme
 • Vytváříme společně s Vámi plán péče zaměřený na zotavení
 • Na péči se podílí celý tým CDZ

Tým pracuje každý všední den v době 7,00 – 15,30 hodin.
Služby jsou bezplatné a dobrovolné
.

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2022 www.plj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.