Psychiatrická nemocnice Jihlava

Certifikát  Certifikát  

Informace o úhradách za výkony nehrazené ze zdravotního pojištění

Zdravotní a administrativní výkony, které jsou poskytovány na žádost fyzických nebo právnických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav, nejsou součástí zdravotní péče hrazené ze všeobecného zdravotního pojištění a jsou poskytovány za přímou úhradu dle §15 odst.14 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.

Mezi tyto výkony patří např. potvrzení o léčbě, vyplnění žádosti o umístění do ústavu sociální péče/sociálního zařízení, vypracování lékařské zprávy k žádosti o umístění do ústavu sociální péče/sociálního zařízení, laboratorní vyšetření požadovaná sociálními ústavy, k jejichž provedení není indikace spočívající v aktuálním zdravotním stavu aj.

Výše úhrady za tyto úkony je dána aktuálně platným ceníkem.

Cenu za úkon je třeba uhradit předem na základě faktury, kterou vám předá sociální sestra (zdravotně-sociální pracovnice) po předchozí telefonické domluvě a upřesnění požadavku.

Úhrada je možná v hotovosti v pokladně Psychiatrické nemocnice Jihlava v její provozní době každý pracovní den od 7.00 do 9.00 hod a od 12.00 do 13.30 hod nebo převodem na účet č. 33936681/0710 nebo na základě poštovní poukázky vyžádané u sociální sestry.

Vyhotovené listiny Vám budou vydány na základě předložení dokladu o zaplacení z pokladny či po obdržení platby na účet nemocnice.

Požadované výkony je také možno uhradit převodem z prostředků pacienta, které má k dispozici v Psychiatrické nemocnici Jihlava uložené na svém kontu.

Kontakt na sociální sestry tel. 567 552 + klapka  
2B, INT Irena Judová 150
1A, 1B Bc. Alena Koblicová, DiS. 347
9B   114
5C, 9D, 9C Kraclová Věra 186
3A,3B,9A Štepanovičová Vendula, DiS. 324
4A, 4C, 5A,4B Lucie Vlčková, DiS. 184
8A,8B,8C Bc.Renata Wasserbauerová 140
 

V Jihlavě 25.9.2018

Ing. Marie Veselá
náměstek pro ekonomiku a provoz


Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2022 www.plj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.