Psychiatrická nemocnice Jihlava

Instagram  Facebook  Certifikát  Certifikát  

O psychiatrické nemocnici

 O psychiatrické nemocnici Psychiatrická nemocnice Jihlava je nemocnicí s celostátní působností, která poskytuje veškerou lůžkovou psychiatrickou péči (s výjimkou dětské psychiatrie) občanům převážně z okresů Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Jindřichův Hradec, Žďár nad Sázavou a Tábor.

Poskytuje komplexní psychiatrickou péči ústavní a ambulantní, dále zajišťuje činnost ústavní lékárny a lékárny pro veřejnost.

V současné době disponuje nemocnice 470 lůžky na 17 odděleních šesti primariátů, 40 lůžek je určeno pro akutní péči a 430 pro péči následnou.

Psychiatrická nemocnice Jihlava je státní příspěvkovou organizaci zřizovanou Ministerstvem zdravotnictví ČR na základě zřizovací listiny z 29.3.2013 pod č.j. 8870-VII/2013.


Ředitelka, MUDr. Dagmar Dvořáková, je jmenovaná ministrem zdravotnictví a jako statutární orgán organizace je oprávněna jednat jejím jménem ve všech záležitostech. Organizační členění a řídící vztahy jsou upraveny v organizačním řádu.

V současné době má nemocnice 516 zaměstnanců, z toho 358 ve zdravotnických profesích.
Celková rozloha areálu léčebny činí 15,6 ha včetně přilehlé části bývalého vojenského areálu o rozloze 1,4 ha, který byl tehdejší léčebně převeden 2006. V areálu se nachází celkem 29 budov a staveb. Z toho je 7 léčebných pavilonů, kulturní dům a další provozní a technické budovy, například prádelna, kotelna a podobně. Součástí areálu je park, zahradnictví a ZOO koutek s venkovní jízdárnou pro provozování hippoterapie.


Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2023 www.plj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.