Psychiatrická nemocnice Jihlava

Certifikát  Certifikát  
NACHÁZÍTE SE: ÚVOD Pavilony Pavilon 5

Pavilon 5

Oddělení 5A

Oddělení 5A je koedukované psychorehabilitační oddělení. Na toto oddělení jsou překládáni pacienti z přijímacích oddělení k následné léčbě a rehabilitaci. V současné době funguje individuální a skupinový rehabilitační program cíleně zaměřený na psychosociální rehabilitaci a specifickou rehabilitaci kognitivních funkcí u pacientů s psychotickým onemocněním. Cílem této fáze léčby je pomoci pacientovi v zotavování, znovunalezení rovnováhy, životních rolí a znovuzačlenění do běžného života v co nejširší míře.

Oddělení 5C

Oddělení 5C je koedukované uzavřené přijímací oddělení pro psychicky nemocné z okresů Žďár nad Sázavou a Tábor. Poskytuje komplexní diagnostiku a léčbu po stránce duševní i tělesné s důrazem na celistvost přístupu k pacientovi. Tento přístup stojí na týmové spolupráci psychiatra, psychologa, sester a konziliárně často také neurologa, internisty a dalších specialistů. Cílem léčby na tomto oddělení je získání kontroly nad projevy nemoci. Léčba vychází z biopsychosociálního principu. U akutních stavů je zpočátku v popředí péče farmakoterapie a režimová opatření, postupně se zlepšováním stavu je indikována paleta dalších terapeutických a rehabilitačních technik - psychoterapeutická péče, edukace, ergoterapie i aktivity mimo oddělení - práce s hlínou, arteterapeutické skupiny, hipoterapie, práce na zahradě, rehabilitační tělocvik a posilovna v rámci fyzioterapie. Spolupráce s rodinami je nedílnou součástí léčby.

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2022 www.plj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.