Psychiatrická nemocnice Jihlava

Instagram  Facebook  Certifikát  Certifikát  
NACHÁZÍTE SE: ÚVOD Pavilony Pavilon 5

Pavilon 5

Oddělení 5A

Oddělení 5A je koedukované psychorehabilitační oddělení. Na toto oddělení jsou překládáni pacienti z přijímacích oddělení k následné léčbě a rehabilitaci. V současné době funguje individuální a skupinový rehabilitační program cíleně zaměřený na psychosociální rehabilitaci a specifickou rehabilitaci kognitivních funkcí u pacientů s psychotickým onemocněním. Cílem této fáze léčby je pomoci pacientovi v zotavování, znovunalezení rovnováhy, životních rolí a znovuzačlenění do běžného života v co nejširší míře. Intenzivně spolupracujeme s návaznými komunitními službami, ty poskytují pacientovi potřebnou míru podpory v jeho domácím prostředí.

 

Oddělení 5B

Oddělení 5B je otevřené koedukované oddělení poskytující komplexní péči především pacientům s úzkostnými, depresivními a somatoformními poruchami a poruchami vyvolanými stresem. Pacienti jsou přijímáni po předchozím objednání na doporučení ambulantního psychiatra nebo překládáni z přijímacích oddělení PNJ. Oddělení má vypracován psychoterapeutický program, založený na skupinové, individuální a rodinné psychoterapii. Součástí komplexního léčebného programu je i farmakoterapie a další terapeutické aktivity – fototerapie, arteterapeutické skupiny, skupinová terapie s keramickou hlínou, hipoterapie, muzikoterapie, relaxační techniky, psychoedukace, pohybová terapie.

Oddělení 5B také zajišťuje centrální elektrokonvulzivní terapii pro pacienty se závažným, farmakorezistentním či život ohrožujícím duševním onemocněním. K tomuto účelu slouží samostatné pracoviště na pavilonu I.

Oddělení 5C

Oddělení 5C je přijímací uzavřené koedukované oddělení akutní péče. Poskytuje komplexní diagnostiku a léčbu po stránce duševní i tělesné s důrazem na celistvost přístupu k pacientovi. Tento přístup stojí na týmové spolupráci psychiatra, psychologa, sester a konziliárně často také neurologa, internisty a dalších specialistů. Cílem léčby na tomto oddělení je získání kontroly nad projevy nemoci. Léčba vychází z biopsychosociálního principu. U akutních stavů je zpočátku v popředí péče farmakoterapie a režimová opatření, v případě indikovaných stavů také elektrokonvulzivní terapie. Postupně se zlepšováním stavu je aplikována paleta dalších terapeutických a rehabilitačních technik - psychoterapeutická péče, edukace, ergoterapie i aktivity mimo oddělení - práce s hlínou, arteterapeutické skupiny, hipoterapie, práce na zahradě, rehabilitační tělocvik a posilovna v rámci fyzioterapie. Spolupráce s rodinami je nedílnou součástí léčby. Je kladen důraz i na následnou spolupráci s ambulantními službami –  psychiatrické ambulance, CDZ, komunitní služby.

AT ambulance


Oznámení:

Od 12.9.2023 bude AT ambulance nově fungovat v pavilonu 5.
Telefonní číslo: 567 552 187.AT ambulance je zaměřena na ambulantní léčbu klientů s problematikou závislosti včetně duálních diagnóz. Je vedena psychiatrem s psychoterapeutickým výcvikem a zdravotní sestrou. Je zajištěna externí spolupráce s klinickým psychologem (diagnostika, psychoterapie) a možnost rodinné psychoterapie. Ambulance realizuje rovněž přípravu na alkohol-antabusovou ambulantní reakci a podávání Antabusu.

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Nastavení cookies
Copyright © 2024 www.plj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.