Psychiatrická nemocnice Jihlava

Instagram  Facebook  Certifikát  Certifikát  
NACHÁZÍTE SE: ÚVOD Pavilony Pavilon 9

Pavilon 9

Oddělení 9A

Oddělení 9A je uzavřené oddělení s rozdílnými léčebnými programy pro 2 skupiny žen (včetně ústavních ochranných léčeb):

1) Částečně režimový program s psychosociální a kognitivní rehabilitací pro ženy s chronickým psychotickým onemocněním, event. s lehkou mentální retardací s poruchami chování.

2) Režimový program pro ženy s pokročilou závislostí, s těžšími somatickými či psychickými komplikacemi (vč. duálních diagnóz) či s nízkou motivací k léčbě. Tyto klientky jsou dle aktuálního psychického a somatického stavu zařazovány do speciálních léčebných programů (detoxifikační, základní, motivační, terapeutický, individuální). Je poskytována pomoc se zařizováním následné léčby v doléčovacích centrech a terapeutických komunitách. Doba léčby: 2-týdenní (detox), 6-týdenní (pomalý detox, stabilizační léčba), 3-měsíční (plná), výjimečně déle.

Oddělení 9B

Oddělení 9B je mužské uzavřené oddělení pro dlouhodobě duševně nemocné, zaměřené především na léčbu a rehabilitaci pacientů s chronickým psychotickým onemocněním schizofrenního okruhu, včetně pacientů s ochrannou  léčbou. Psychiatrická rehabilitace je zaměřena zejména na nácvik a upevňování psychosociálních dovedností a trénink kognitivních funkcí. Zahrnuje skupinovou terapii, ergoterapii, canisterapii, tvůrčí činnosti v dřevařské a keramické dílně, pracovní rehabilitaci v zookoutku a v zahradě, pohybové aktivity, resocializační programy.

Oddělení 9C

Oddělení 9C je mužské gerontopsychiatrické oddělení. Oddělení je určeno především pro pacienty se závažným duševním onemocněním s přetrvávající symptomatologií, často s nasedající organickou poruchou a dále pro pacienty s jakoukoliv formou demence, u kterých se nepodaří stav zlepšit do té míry, aby umožňoval návrat do původního prostředí. Důraz v léčbě je kladen na rehabilitační techniky jak po stránce tělesné, tak duševní. Snahou je udržet v co nejširší míře pacientovu soběstačnost, sebeobslužnost a hybnost. Součástí léčebného programu je i kognitivní trénink, ergoterapie, muzikoterapie, canisterapie.

Oddělení 9D

Oddělení 9D je ženské gerontopsychiatrické oddělení. Oddělení jsou určena především pro pacientky se závažným duševním onemocněním s přetrvávající symptomatologií, často s nasedající organickou poruchou a dále pro pacientky s jakoukoliv formou demence, u kterých se nepodaří stav zlepšit do té míry, aby umožňoval návrat do původního prostředí. Důraz v léčbě je kladen na rehabilitační techniky jak po stránce tělesné, tak duševní. Snahou je udržet v co nejširší míře soběstačnost, sebeobslužnost a hybnost pacientek. Součástí léčebného programu je i kognitivní trénink, ergoterapie, muzikoterapie, canisterapie.

Psychiatrická ambulance

Psychiatrická ambulance umístěná v přízemí pavilonu 9 je zaměřena na léčbu psychických onemocnění dospělých s výjimkou léčby závislostí. Poskytuje rovněž diagnostiku a léčbu poruch paměti. Pacienti jsou přijímáni do péče na základě volby lékaře, doporučení praktického lékaře, případně jiného ošetřujícího lékaře nebo psychologa po předchozím objednání. Ambulance je vedena psychiatrem se specializovanou způsobilostí a zdravotní sestrou.

Klinická psychologie a psychiatrická rehabilitace

Psychologická ambulance poskytuje služby z oblasti klinické psychologie. Jedná se především o psychologické vyšetření a psychoterapeutickou péči formou krizové intervence a systematické psychoterapie. Ambulance je vedena klinickým psychologem se specializací v psychoterapii. Kapacita ambulance je omezena..

Sexuologická ambulance

Sexulogoická ambulance

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Nastavení cookies
Copyright © 2024 www.plj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.